poniedziałek, 29 września 2014

Phantasmagoria in the dreamer's mind.

ENG.: It was a beautiful summer holidays - the most magical time I ever had. I'm still looking for groundbreaking images with strong message, to capture them and show here. I compiled some photos last time when I was walking in the beautiful park in Warsaw. I have still ideas to create more shots, even now when I'm starting my academic year and probably have less time to do it. I changed a style of my photos to add them more warm, magic, maybe a pinch of melancholy and... in this way you can escape to my wonderland for a while ;)

PL.: To były piękne wakacje - najbardziej magiczny czas jaki kiedykolwiek miałam. Nadal szukam innowacyjnych ujęć z głębokim przesłaniem, które mogłabym uchwycić i pokazać tutaj. Ostatnio zebrałam trochę zdjęć spacerując po pięknym parku w Warszawie. Nadal mam pomysły na nowe zdjęcia, nawet teraz, kiedy zaczynam swój rok akademicki i prawdopodobnie będę miała mniej czasu na zrealizowanie swoich pomysłów. Zmieniłam styl moich zdjęć, aby dodać im więcej ciepła, magii, może szczypty melancholii i... tym sposobem możecie na chwilę uciec do mojej krainy czarów ;)

Photos: Łukasz Wierzchosławski (artist, composer and guitarist from Reskrypt)
Edited by me ;)
Outfit: (hat - Stradivarius, coat - Bershka, sweater - Camaieu, pants - Bershka, bag - sh, scarf - H&M, shoes - Lasocki)

Tim Buckley - Phantasmagoria in Two

"If a fiddler played you a song, my love
And if I gave you a wheel
Would you spin for my heart and loneliness
Would you spin for my love..."

środa, 6 sierpnia 2014

Magical time in the royal city.

ENG.: I'm coming back from magical Cracow.  My best summer holidays! :D We've visited many museums and admired the art over the ages. I can recommend the exhibition called "Masters of Dreams - symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914" in the International Cultural Centre Gallery in Cracow. Masterpieces are enchating with the atmosphere, and often maintained in a fairy-tale, oneric style - have in common is the urgue to express internal emotions and to portray the meanders of the human soul. The Old Town and centre of the city is picturesque, because we could feel like in another era - no scyscrapers, no modern buidlings - only charming tenement houses. Completely different than in Warsaw. Cracow is amazingly climatic city. I could live there! :D

PL.: Powracam z magicznego Krakowa. Moje najlepsze wakacje! :D Zwiedziliśmy wiele muzeów i podziwialiśmy sztukę na przestrzeni wieków. Mogę polecić wystawę "Władcy Snów -  symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914" w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Dzieła sztuki są urzekające nastrojowością, nierzadko utrzymane w baśniowej, onirycznej  estetyce, łączy je dążenie do wyrażania wewnętrznych emocji i ukazywania meandrów duszy ludzkiej. Stare Miasto i centrum Krakowa jest malownicze, ponieważ możemy poczuć się jak w innym wieku - żadnych wieżowców, żadnych nowoczesnych budynków - tylko urokliwe kamieniczki. Zupełnie inaczej niż w Warszawie. Kraków to niezwykle klimatyczne miasto. Mogłabym tam zamieszkać! :D

Photos: Łukasz Wierzchosławski (artist, composer and guitarist from Reskrypt)
Outfit: (black top - H&M, trousers - Tally Weijl, shoes - New Look, white top - Tally Weijl, skirt - Bershka, bag - jollychic.com, sunglasses - H&M)

 David Bowie - Moonage Daydream


sobota, 26 lipca 2014

The girl with the pearl's hair.

ENG.: Today I have lot of good news and positive thinking ;) I can boast of being a student of University of Warsaw! And fortunatelly, I'm going to continue learning Estonian, Finnish and Hungarian, because I got there to the finno-ugric philology. Recently, I started learning Hungarian and I fell in love with this beautiful language. Then I've got a gift - guidebook of Hungary, which reminded me of my trip to this magical country where people say 'sh' when they see 's' in the word and conversely. When I've read about a town called Szentendre I had a short retrospection in my head of admiring the sights of this marvelous place. Szentendre has been the home of many generations of Hungarian artists since the early 20th century. There are many museums and contemporary galleries representing the rich traditions of the visual art. I hope, I'll visit this place many times in the future, because of my studies :)

I show you another look for hot summer days ;) The weather in Warsaw is strange - sometimes even the weather forecast is wrong. But even when it's raining is stuffy and hot, so I chose a white and comfortable top ;) My skirt is a part of dress, but I changed it a little bit and cut the black top to create this look :) I love floral patterns and asymetric skirts, so I prefer it as my new skirt. And my new sandals - classy and comfortable - the perfect combination.

PL.: Dzisiaj mam mnóstwo dobrych wiadomości i pozytywnego myślenia ;) Mogę się pochwalić, że jestem już studentką Uniwersytetu Warszawskiego! I na szczęście kontynuuję naukę estońskiego, fińskiego i węgierskiego, ponieważ dostałam się tutaj na filologię ugrofińską. Niedawno, zaczęłam naukę węgierskiego i zakochałam się w tym pięknym języku. Wtedy otrzymałam w prezencie przewodnik po Węgrzech, który przypomniał mi o mojej wycieczce do tego magicznego kraju, gdzie ludzie mówią 'sz' kiedy widzą 's' w wyrazie i odwrotnie. Kiedy czytałam o miasteczku Szentendre w mojej głowie powstała krótka retrospekcja podziwiania zabytków tego malowniczego miejsca. Szentendre było domem wielu pokoleń węgierskich artystów od wczesnego wieku 20-tego. Znajduje się tam wiele muzeów i współczesnych galerii reprezentujących bogate tradycje sztuk plastycznych. Mam nadzieję, że dzięki moim studiom, odwiedzę to miejsce wiele razy w przyszłości :)

Pokażę Wam kolejny zestaw na gorące letnie dni ;) Pogoda w Warszawie jest dziwna - czasami nawet prognoza pogody bywa w błędzie. Jednak nawet kiedy pada jest duszno i gorąco, więc wybrałam biały i wygodny top  ;) Moja spódnica stanowi część sukienki, którą trochę zmieniłam i odcięłam czarną górę, żeby stworzyć ten zestaw :) Uwielbiam wzory kwiatowe i asymetryczne spódnice, wiec wolę ją jako moją nową spódnicę. I moje nowe sandały - klasyczne i wygodne - idealne połączenie.


Photos: Łukasz Wierzchosławski (artist, composer and guitarist from Reskrypt)
Outfit: (hat - H&M, top - Tally Weijl, skirt - DIY, necklace - New Look, braceletes - my gift, sandals - Stradivarius)

And a beautiful Hungarian song for You :)

 "Mikor nagyon
Egyedül vagy,
Lehull hozzád
Egy kis csillag,
Hófehér gyöngyök
Vezessenek,
Mint jó vándort
Fehér kövek"

Omega - Gyöngyhajú lány

wtorek, 8 lipca 2014

Life is full of beauty :)

ENG.: Hi my readers! :) I didn't write for so long time, but fortunately I'm comin' back with many inspirations in my mind ;) I had also really hard time at school - my last exams, but I passed them and I apply to a university. In last time I understood how to overcome many obstacles and finally feel that life is full of beauty;) I made progress with my Finnish and I'm pround of myself. I've finnished my language course at the University of Warsaw and I chose book called "Teach Yourself Finnish" to continue my adventure with this beautiful language and its amazing vocal harmony;) Finno-ugric languages are my big passion and I dream about fluently speaking in Finnish, Hungarian or Estonian. What comes to my mind? We should believe in ourselves and pursue our passions - maybe someday it will be our way of life;)

Today I want to show you an outfit for our hot summer;) I chose white T-shirt with the inscription from the Polish brand No Mercy. It's great and young brand which I can recommend with pleasure, because they have wonderful ecological & hand made products in the store. You can check it out HERE. This baby blue skirt is one of my favourite this season. I love skirts in this style, because they amazingly emphasize the waist. Shoes are the hit of this season and I have to say that heel is incredibly comfortable;) I could walking down the streets in them all day long;)

PL.: Witajcie moi czytelnicy! :) Bardzo długi czas nie pisałam, ale na szczęście powracam z głową pełną inspiracji i nowych pomysłów ;) Miałam również dość ciężki czas w szkole - maturę, ale na szczęście zdałam i ubiegam się o przyjęcie na studia. Ostatnim czasem zrozumiałam jak przezwyciężyć wiele przeszkód i wreszcie poczuć, że życie jest pełne piękna;) Zrobiłam postępy w swojej nauce fińskiego i jestem z siebie dumna. Ukończyłam mój kurs językowy na UW i wybrałam książkę "Teach Yourself Finnish" w celu kontynuacji mojej przygody z tym pięknym językiem i jego niezwykłą harmonią wokaliczną;) Języki ugrofińskie są moją ogromną pasją i marzę o biegłym władaniu fińskim, węgierskim czy estońskim. Co przychodzi mi na myśl? Powinniśmy uwierzyć w siebie i realizować swoje pasje - może kiedyś staną się one naszym sposobem na życie;)

Dzisiaj chcę Wam pokazać zestaw na nasze gorące lato;) Wybrałam białą koszulkę z napisem od polskiej marki No Mercy. To świetna i młoda marka, którą z przyjemnością mogę polecić, ponieważ w swoim asortymencie mają cudowne ekologiczne i ręcznie robione produkty. Możecie je sprawdzić TUTAJ. Ta spódniczka w modnym kolorze baby blue jest jedną z moich ulubionych w tym sezonie. Uwielbiam spódnice w tym stylu, ponieważ niesamowicie podkreślają talię. Buty są oczywiście hitem sezonu i muszę przyznać, że obcas jest wręcz niewiarygodnie wygodny;) Mogłabym w nich chodzić po mieście cały dzień;)
Photos & Make-up & Hair - Aleksandra Stasiak from Life is full of beauty
Outfit: (shirt - No Mercy; skirt - Bershka; shoes - Stradivarius; braceletes & bow - Bijou Briggite)


Tuomas Holopainen - A lifetime of adventure

piątek, 7 marca 2014

Trip to Wrocław :)

ENG.: Hi my lovely readers! :) I know, I didn't write for a long time, but I had really hard time at school, because it was the end of my second term. Fortunately, today I find some time in the evening and I can share my happiness with you and I tell you about my 19th birthday - it was on 10th of February! :) I'd like to say thank you for all of us who support me, read my posts, like my site on facebook, follow me via gfc and bloglovin. It's really nice feeling - a kind of fulfillment, because I show you a part of me ;)  I'd like to say thank you for my amazing friends and classmates who made for me cupcakes with candles and for all the wishes and gifts :) You're amazing! :) It was a beautiful surprise for me :) It was so adorable <3

The last two weeks was really nice, especially weekend in Wrocław - a beautiful and the largest city in western Poland. It was amazing, because I felt like at home :) This city reminded me of Warsaw - maybe because of the same bus colours^^ Fortunately there were many big shopping malls where I spent great time ;) But extremely nice were dwarfs - hidden on the streets of Wrocław. What surprised me the most? Incredibly beautiful weather - sun was shining all of the day!

I'd like to say thank you - Andrea Funk, because I won on her blog $100 to jollychic.com - really nice e-shop where I bought leather & lace dress and black leather bag. You can see my outfit on few photos from my trip to Wrocław :)

PL.: Hej moi kochani czytelnicy! :) Wiem, że długo nie pisałam, ale mam naprawdę ciężki czas w szkole, ponieważ to koniec mojego trymestru. Na szczęście, znalazłam dzisiaj trochę czasu wieczorem i mogę podzielić się z Wami moim szczęściem i powiedzieć Wam o moich 19-tych urodzinach, które były 10 lutego! :) Chciałabym podziękować wszystkim Wam, którzy wspierają mnie, czytają moje posty, lubią moją stronę na facebooku i obserwują przez gfc i bloglovin. To naprawdę miłe uczucie - pewien rodzaj spełnienia, ponieważ pokazuję Wam część siebie ;)  Chciałabym podziękować moim przyjaciołom i kolegom z klasy, którzy zrobili dla mnie babeczki ze świeczkami oraz za wszystkie życzenia i prezenty :) Jesteście niesamowici! :) To była dla mnie piękna niespodzianka :)

Ostatnie dwa tygodnie były naprawdę miłe, szczególnie weekend we Wrocławiu - pięknym i największym mieście w zachodniej Polsce. To było niezwykłe, ponieważ czułam się jak w domu :) To miasto przypominało mi Warszawę - może przez te same kolory miejskich autobusów^^ Na szczęście było tam mnóstwo dużych centrów handlowych, gdzie cudownie spędziłam czas ;) Ale niezwykle urocze były krasnale - ukryte na ulicach Wrocławia. Co zaskoczyło mnie najbardziej? Niewiarygodnie piękna pogoda - słońce świeciło przez cały dzień!

Chciałabym przekazać podziękowania dla - Andrea Funk, bo wygrałam na jej blogu $100 do jollychic.com - naprawdę świetnego sklepu, gdzie kupiłam skórzano-koronkową sukienkę i skórzaną torebkę. Możecie zobaczyć mój strój na kilku zdjęciach z mojej wycieczki do Wrocławia :)Dress & Bag: Jollychic.com


A part of my railway stories :)
Exciting time in searching dwarfs ;)
Have you got winter holidays? How you spent your free time?
Do you like my new dress & bag? Share your opinion with me ;)

U2 - Ordinary Love

środa, 29 stycznia 2014

Inspirations.

ENG.: Hi! :) Today I haven't got another look, but I have some inspirations. I'm so sorry, but freeze & my health problems didn't allow me to create a new look... But this Saturday it's my Prom! :) I have a dress, high heels & jewellery for this special occasion and I will show you my prom look, probably after this weekend ;)

I found on the net an amazing site where I can collect my inspirations! And I really enjoy spending time there and looking forward for interesting pictures :) Site is called "weheartit.com" and here is my profile: MARENTORA. I'd like to show you my inspirations: some fashion, cuisine, love ;) Hope you enjoy them ;)

PL.: Hej! :) Dzisiaj nie mam kolejnego zestawu, ale mam za to trochę inspiracji. Przykro mi, ale mróz i moje problemy ze zdrowiem nie pozwoliły mi stworzyć nowego zestawu... Ale w tę sobotę jest moja studniówka! :) Mam sukienkę, szpilki i biżuterię na tę specjalną okazję i pokażę Wam mój studniówkowy zestaw prawdopodobnie po tym weekendzie ;)

Znalazłam w internecie niesamowitą stronę, gdzie mogę kolekcjonować swoje inspiracje! I naprawdę uwielbiam spędzać tam czas oraz poszukiwać interesujących zdjęć :) Strona nazywa się "weheartit.com" a tutaj jest mój profil: MARENTORA. Chciałabym pokazać Wam moje inspiracje: trochę mody, kuchni, miłości ;) Mam nadzieję, że spodobają się Wam ;)

1. LOVE
2. DREAMS


3. FASHION4. CUISINEMore you can find on my profile :)

Have you got a profile on weheartit.com ?

Within Temptation - Utopia