środa, 29 stycznia 2014

Inspirations.

ENG.: Hi! :) Today I haven't got another look, but I have some inspirations. I'm so sorry, but freeze & my health problems didn't allow me to create a new look... But this Saturday it's my Prom! :) I have a dress, high heels & jewellery for this special occasion and I will show you my prom look, probably after this weekend ;)

I found on the net an amazing site where I can collect my inspirations! And I really enjoy spending time there and looking forward for interesting pictures :) Site is called "weheartit.com" and here is my profile: MARENTORA. I'd like to show you my inspirations: some fashion, cuisine, love ;) Hope you enjoy them ;)

PL.: Hej! :) Dzisiaj nie mam kolejnego zestawu, ale mam za to trochę inspiracji. Przykro mi, ale mróz i moje problemy ze zdrowiem nie pozwoliły mi stworzyć nowego zestawu... Ale w tę sobotę jest moja studniówka! :) Mam sukienkę, szpilki i biżuterię na tę specjalną okazję i pokażę Wam mój studniówkowy zestaw prawdopodobnie po tym weekendzie ;)

Znalazłam w internecie niesamowitą stronę, gdzie mogę kolekcjonować swoje inspiracje! I naprawdę uwielbiam spędzać tam czas oraz poszukiwać interesujących zdjęć :) Strona nazywa się "weheartit.com" a tutaj jest mój profil: MARENTORA. Chciałabym pokazać Wam moje inspiracje: trochę mody, kuchni, miłości ;) Mam nadzieję, że spodobają się Wam ;)

1. LOVE
2. DREAMS


3. FASHION4. CUISINEMore you can find on my profile :)

Have you got a profile on weheartit.com ?

Within Temptation - Utopia

czwartek, 23 stycznia 2014

Whole world is watching...

ENG.: Hi! :) It's so cold outside... I feel that I'm frozen. Even I wear gloves, my fingers are red and I can't do anything with the pain of freezing. The bad side of winter. But I love to drink coffee, especially in winter. Today I drunk moccachino - I love the taste of milk & hot chocolate. My desktop likes coffee too :))

PL.: Hej! :)) Na zewnątrz jest tak zimno... Czuję się zamrożona. Nawet jak zakładam rękawiczki, moje palce są czerwone i nie mogę nic poradzić na ból od mrozu. Zła strona zimy. Ale kocham pić kawę, szczególnie zimą. Dzisiaj piłam moccachino - uwielbiam smak mleka i gorącej czekolady. Mój pulpit również lubi kawę :))


ENG.: I should tell you something about my favourite thing at winter time. In the yesterday's evening I took a relaxing bath with lot of rose foam. Hot water after busy day in Warsaw - the best thing ever :)) I closed my eyes and my thoughts drifted to the dreamland. My visions envolved like a scenes from the movie. After that evening and my last train journey I've found many inspirations and I exactly know what I'd like to do in my life. I started writing a book ;)) And I decided that I don't like to go by the well worn path, because my beautiful plans began to dawn on me. I want to listen my inner voice, because everything else is secondary. And it's my piece of advice for you - to listen your inner voice in life, because only your soul and heart know what and who is the most important for you. Don't waste your time, do what you want to be happy, because we have only one life and we should enjoy our life :)

You know, it's -15 degrees at my place. I show you my everyday look. I love my parka, because it's so warm :) I bought it in that month, because I heard about upcoming low temperatures. And I'm so satisfied, because it was a very good choice ;)) You can see that my parka has some leather insertions and I really enjoy them. I decided to buy a half leather pants and I'm so happy that leather is so fashionable in this season, because I like it so much. And of course everything must be 'decorated' by my studded biker boots.

PL.: Powinnam Wam o czyś powiedzieć, co jest moją ulubioną rzeczą zimą. Wczoraj wieczorem wzięłam relaksującą kąpiel z mnóstwem różanej piany. Gorąca woda po napiętym dniu w Warszawie - najlepsza rzecz jaka może być :)) Zamknęłam moje oczy, a moje myśli odpłynęły do krainy marzeń. Moje wizje ewoluowały niczym sceny w filmie. Po tym wieczorze oraz po mojej ostatniej podróży pociągiem znalazłam wiele inspiracji i właśnie wiem co chciałabym zrobić w moim życiu. Zaczęłam pisać książkę ;)) I zdecydowałam, że nie zamierzam podążać taką ścieżką życia, jaką idą wszyscy, ponieważ moje piękne plany zaczęły świtać mi w głowie. Chcę słuchać mojego wewnętrznego głosu, ponieważ wszystko inne nie jest takie ważne. I to jest moja rada dla Was - słuchać swojego głosu wewnętrznego, bo tylko Wasza dusza i serce wiedzą co lub kto jest dla Was najważniejszy. Nie traćcie swojego czasu, róbcie to co chcecie, żebyście byli szczęśliwi, bo mamy tylko jedno życie i powinniśmy się nim cieszyć :)

Wiecie, że u mnie jest -15 stopni. Pokażę Wam mój codzienny strój. Kocham moją parkę, ponieważ jest bardzo ciepła :) Kupiłam ją w tym miesiącu, bo słyszałam o nadchodzących niskich temperaturach. I jestem bardzo usatysfakcjonowana, ponieważ był to dobry wybór ;)) Możecie zobaczyć, że moja parka ma skórzane wstawki i dodam, że bardzo mi się one podobają. Zdecydowałam kupić sobie pół-skórzane spodnie i cieszę się, że skóra jest tak modna w tym sezonie, bo bardzo ją lubię. I oczywiście wszystko musiało zostać 'wykończone' moimi ćwiekowanymi bikerami.Photo: My mum :)
Outfit: 
(parka - Stradivarius, pants - Tally Weijl, shoes - New Look, cap - Decathlon, gloves - House)

Within Temptation feat. Piotr Rogucki - Whole World Is Watching

czwartek, 16 stycznia 2014

Winter...

ENG.: Snow is falling! :)) And finally the whole area around me is sparkling, because of the white fluff ;)) Yeah,  it's freezing, but it still reminds me about my childhood, when I was a little girl playing in the snow. I was born in winter, so may hence it's my love for winter. You know, I'm fascinated in Finland - a really nice land of north, where is a lot of snow at winter time. For many reasons I like winter, but I hate the freezing... My hands are red and frozen. And I feel, that I'm frozen. So winter brings me many ambivalent feelings. But of course, we have these marvelous white landscapes, because of winter :))

My today's look is a combination of red&black - btw. my favourite colours ;) Black is always fashionable and we can compare it with all kinds of things. It's amazing, because it gives us a huge range of possibilities. I received a beautiful Charming Ladylike Solid Color Layered Voile Women's Skirt from Rosegal.com I love tulle skirts, so I'm satisfied with my new acquisition :)) And it's awesome, because it's perfectly fitted! I have many problems with finding appropriate skirt, because of my narrow waist. Sometimes the smallest size comes off at the waist, but here I had only choose free size and it's perfect! Great quality, fit and lot of my favourite fabric :)) I really recommend this shop - cheap prices, free shipping and satisfactory clothing :) I compared this skirt with my red lace blouse and I painted nails with red nail polish to obtain the contrast. It was so cold outside, so I wore a black blazer. I felt so comfortable in it, because the inside is lined with satin and pleasantly covers the arms.

PL.: Pada śnieg! :)) I wreszcie cała otaczająca mnie okolica iskrzy się od białego puchu ;)) Tak, jest mroźno, ale nadal przypomina mi moje dzieciństwo, kiedy byłam małą dziewczynką bawiącą się na śniegu. Urodziłam się zimą, być może stąd moja miłość do zimy. Wiecie, że jestem zafascynowana Finlandią - piękną krainą północy, w której jest mnóstwo śniegu podczas zimy. Z wielu powodów lubię zimę, ale nienawidzę mrozu... Moje ręce są wówczas czerwone i zamrożone. I czuję się jakbym była zamrożona. Zatem zima przynosi mi wiele ambiwalentnych uczuć. Ale oczywiście to właśnie dzięki niej mamy te malownicze białe krajobrazy :))

Mój dzisiejszy zestaw to kombinacja czerwieni i czerni - moich ulubionych kolorów ;) Czerń jest zawsze modna i możemy zestawić ją z przeróżnymi rzeczami. To niesamowite, ponieważ daje nam ogromny zakres możliwości. Otrzymałam piękną Charming Ladylike Solid Color Layered Voile Women's Skirt - spódniczkę od Rosegal.com Kocham tiulowe spódniczki, zatem jestem usatysfakcjonowana moim nowym nabytkiem :)) I to jest świetne, że idealnie dopasowuje się do sylwetki! Mam wiele problemów ze znalezieniem odpowiedniej spódniczki przez moją wąską talię. Czasami najmniejszy rozmiar mi od niej odstaje, ale tutaj mogłam wybrać tylko 'rozmiar uniwersalny' i jest idealny! Świetna jakość, dopasowanie i mnóstwo mojego ulubionego materiału :)) Naprawdę polecam ten sklep - niskie ceny, darmowa wysyłka i satysfakcjonujące ubrania :) Zestawiłam tę spódnicę z moją czerwoną koronkową bluzką i pomalowałam paznokcie czerwonym lakierem, aby uzyskać kontrast. Na zewnątrz było naprawdę zimno, zatem włożyłam na siebie czarną marynarkę. Czułam się w niej bardzo komfortowo, ponieważ wnętrze pokryte jest satyną i przyjemnie przykrywa ramiona. Photo: My mum :))
Outfit:
Skirt: Rosegal.com
(Blazer - Reserved, lace blouse - Topshop, ring - C&A)

Do you like my new skirt? Comment! :))

And a beautiful, full of sensitivity song for you. 

Epica - White Waters (feat. Tony Kakko)

"Lie down in my arms, 
trust what you see.
Smooth your brow, 
You will be with me
To find your relief..."


wtorek, 14 stycznia 2014

Wherever there is You, I will be there too.

ENG.: Hi! :)) My lovely readers, do you know this feeling when you're happy & motivated, but suddenly somebody breaks your positive thinking and you start crying and hate your life and the whole world? Terrible feeling, but unfortunately it always happens after the the moments of happiness. But why? What's wrong if you're happy? Why somebody say to you nasty stuff of words? It's stupid, but everything indicates that because you're happy and that person is jealous. The reasons may be different - because you know what you want to do in your life, you have a passion, you have a true friendship or beautiful true love. These people only want to build up their self-esteem, because they haven't such a good life or they miss these moments from the past. I don't understand why people have to behave so cruelly.. Especially when they realize that the other person is being hurted by them. But this is our cruel world. The most important is to find your way in life, your passion, a person with who you like to share your joys and sorrows.

I'd like to show you positive accents of life :)) So my today's look will be also positive, because of flowers, pastel colours, and rays of the winter sun. I received a beautiful Leaves And Flower Print Sweater from Persunmall.com It's another thing from this shop and I'm delighted by the quality and the fabrics. In front of the sweater you can see an amazing print of flowers and leaves like a creative painting. When I first saw this flower&leaves theme during listening Of Monsters And Men's album "My Head Is An Animal" I felt that I'm moving to unique land - full of delicate flowers, magic and dreams. I decided, that I juxstapose the sweater with my white shirt to have a showy collar ;))

PL.: Hej! :)) Moi kochani czytelnicy, znacie to uczucie kiedy jesteście szczęśliwi i zmotywowani, ale nagle ktoś psuje Wasze pozytywne myślenie i zaczynacie płakać i nienawidzicie swojego życia i całego świata? Okropne uczucie, ale niestety zdarza się zawsze po chwilach szczęścia. Ale dlaczego? Co jest nie tak jeśli jesteście szczęśliwi? Dlaczego ktoś mówi Wam wiązkę paskudnych słów? To głupie, ale wszystko wskazuje na to, że dzieje się tak, ponieważ jesteście szczęśliwi, a ta osoba jest zazdrosna. Powody mogą być różne - ponieważ Wiecie co chcecie robić w życiu, macie pasję, prawdziwą przyjaźń lub piękną prawdziwą miłość. Ci ludzie chcą się tylko dowartościować, ponieważ nie mają aż tak dobrego życia lub tęsknią za takimi momentami z przeszłości. Nie rozumiem dlaczego ludzie muszą zachowywać się tak okrutnie.. Szczególnie, kiedy zdają sobie sprawę, że druga osoba jest przez nich krzywdzona. Ale to jest nasz okrutny świat. Najważniejsze to znaleźć swoją życiową drogę, pasję i osobę, z którą chcecie dzielić Wasze radości i smutki.

Chciałabym Wam pokazać pozytywne akcenty życia :)) Zatem  mój dzisiejszy zestaw będzie również pozytywny, a wszystko dzięki kwiatom, pastelowym kolorom, i promieniom zimowego słońca. Otrzymałam piękny Leaves And Flower Print Sweater - sweterek od Persunmall.com To kolejna rzecz z tego sklepu i muszę przyznać, że jestem zachwycona jakością i materiałami. Z przodu sweterka możecie zobaczyć niesamowity druk kwiatów i liści niczym kreatywny obraz. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam ten motyw kwiatów i liści podczas słuchania płyty Of Monsters And Men - My Head Is An Animal poczułam jakbym przenosiła się do niezwykłej krainy - pełnej delikatnych kwiatów, magii i marzeń. Zdecydowałam, że zestawię sweterek z moją białą koszulą, aby mieć efektowny kołnierzyk ;))

Sweater: Persunmall.com

Do you like the print on this sweater? Comment! :))

Of Monsters And Men - Silhouettes

"But I'm already there,
I'm already there.
Wherever there is You,
I will be there too."

niedziela, 12 stycznia 2014

Looking forward for train to Wonderland...

ENG.: Hi! ;)) It's January, but we're still waiting for winter... It's cold, but it isn't snowing. The weather is really strange. But it doesn't bother in travelling ;)) I came with my friend at the Warsaw's East railway station and we were looking forward for train to the Wonderland^^ But unfotunately, there were only to Wien, Berlin and Cracow. We spent really nice time on talking about philosophy and our plans for the future - lots of hard choices, but most important in starting a new way of life.

And I'd like to show you a new look ;)) Maybe the weather is depressing, but I think that my colorful skirt livens up the landscape. I received a Vintage Flower Pattern Mini Skirt from PersunMall.com and I fall in love in it ;)) This skirt is great for a weather like that, because the fabric is thick and warm and because of that it's beautifully globed :))

PL.: Hej! ;)) Mamy styczeń, ale nadal czekamy na zimę... Niby jest zimno, ale śniegu nadal nie widać. Pogoda jest naprawdę dziwna, ale to nie przeszkadza w podróżowaniu ;)) Pojechałam z przyjacielem na stację kolejową Warszawa Zachodnia, gdzie szukaliśmy pociągu do Krainy Czarów^^ Jednak niestety były tylko do Wiednia, Berlina i Krakowa. Spędziliśmy naprawdę miły czas na rozmowie o filozofii i naszych planach na przyszłość - mnóstwo trudnych wyborów, ale najważniejszych na nowej drodze życia.

Chciałabym Wam również pokazać nowy zestaw ;)) Być może pogoda jest nieco depresyjna, ale sądzę, że moja pełna kolorów spódniczka ożywia ten krajobraz. Otrzymałam Vintage Flower Pattern Mini Skirt z PersunMall.com i zakochałam się w niej ;)) Ta spódniczka jest świetna na taką pogodę, ponieważ materiał, z którego została wykonana jest gruby i ciepły, a dzięki temu jest również pięknie rozkloszowana :))

Outfit:
(Sweater with puffy sleeves: atmosphere, black sweater: C&A, overknees: H&M, shoes: local shop)

Do you like this flower pattern mini skirt? Comment ;))

In conclusion, you can hear a song that I recommend for every blogpost. Today, I'd like to show you a cover of song Pumped Up Kicks by Foster The People performed by my bestfriend Katarzyna Moskal. She loves singing and playing the guitar and she won many singing competition, but she needs a support ;)) Please subscribe her youtube channel and write a comment under her videos ;))

Katarzyna Moskal - Pumped Up Kicks (cover of Foster The People) 

środa, 8 stycznia 2014

The Heart Asks Pleasure First

ENG: Hi Everybody! Firstly, I'd like to say thank you for all of you who gave me a big support, follow my blog everywhere in social media as gfc, bloglovin, facebook or chicisimo. I have a big smile when I see lots of comments under my last posts ;))

I'm still waiting for my package with some clothes which I like to show you. I track my order and it's in Warsaw airport so I hope, I get my package soon ;))

Christmas and New Year's Eve are behind us. It's time for carnival! :)) I think, that every girl is searching an ideal dress for a party this time ;) What should we choose? Lots of us would like to wear sequins, gold, shiny fabrics, deep necklines, discovered back, lace and tulle. In one word - splendor. What I recommend? I love lace & tulle dresses - amazing fabrics and every women can feel like a princess. I'm impressed by the Valentino's ready-to-wear fall/winter 2013/2014 and I think it's a good way to looking forward some inspirations ;) Beautiful patterns like a decorative Chinese porcelain, wealth of flowers and incredible lace ornaments even on dresses' collars! What's more? Music from the runway introduces us in romantic mood. When I was listening to that compilation, I felt miraculously... I heard my favourite music theme - The Heart Asks Pleasure First composed by Michael Nyman. Masterpiece in music as a background for a masterpiece in fashion design.

PL.: Hej! Na początku, chciałabym podziękować wszystkim Wam, od których otrzymałam tak dużo wsparcia, obserwują mojego bloga wszędzie, a m.in. na gfc, bloglovin, facebook'u czy chicisimo. Mam ogromny uśmiech na twarzy, kiedy widzę mnóstwo komentarzy pod moimi ostatnimi postami ;))

Nadal czekam na swoją paczkę z kilkoma ciuszkami, które chcę Wam pokazać. Śledzę swoje zamówienie i widzę, że jest już na lotnisku w Warszawie, zatem mam nadzieję, że niedługo je otrzymam ;))

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok mamy już za sobą. Czas na karnawał! :)) Myślę, że każda dziewczyna szuka idealnej sukienki na imprezę w tym czasie ;) Co powinnyśmy wybrać? Wiele z nas, chciałoby założyć cekiny, złoto, błyszczące materiały, głębokie dekolty, odkryte plecy, koronki i tiule. Jednym słowem - przepych. Co polecam? Uwielbiam koronkowe i tiulowe sukienki - niezwykłe materiały i każda kobieta może poczuć się jak księżniczka. Jestem zachwycona kolekcją  Valentino - ready-to-wear jesień/zima 2013/2014 i sądzę, że to dobra droga, aby rozejrzeć się w poszukiwaniu inspiracji ;) Piękne wzory niczym ozdobna chińska porcelana, bogactwo kwiatów i nieprawdopodobne koronkowe ornamenty nawet na kołnierzykach sukienek! Co więcej? Muzyka z wybiegu wprowadza nas w romantyczny nastrój. Kiedy słuchałam tej kompilacji, czułam się cudownie... Usłyszałam mój ulubiony motyw muzyczny - The Heart Asks Pleasure First skomponowane przez Michaela Nymana. Arcydzieło muzyczne jako tło dla arcydzieła projektowania mody.

 


                                                     
Here's the show! ;)My big inspirations! The long nude lace & tulle dress with lace collar is my favourite :) But I think, that for carnival you are still looking forward something sexy and special. I give you some recommandations ;))

 
Emilio Pucci, fall/winter 2013/2014


         Michael Kors, fall/winter 2013/2014       David Koma fall/winter 2013/2014          

                  
 
                       
    J Mendel fall/winter 2013/2014             Albert Ferretti fall/winter 2013/2014

 
   Elie Saab fall/winter 2013/2014           Antonio Bera fall/winter 2013/2014

 
Oscar de la Renta fall/winter 2013/2014

Hope you found some inspirations ;) What's trend do you like the most? Comment! ;)
Are you a big fans of lace, tulle, maybe ornaments? ;)

And the most touching music theme. I love this composition! 

Michael Nyman - The Heart Asks Pleasure First